Let's PLANT in R(h)ode

Let’s plant in Rode, Let’s plant our Future

Nous avons un rêve:

Wij dromen van meer verbondenheid
Verbondenheid tussen de mensen
Verbondenheid met de natuur
Verbondenheid met onze directe omgeving
Wij dromen van tuinen.
We willen een netwerk van eetbare tuinen op publieke en privé-publieke terreinen. Deze kleine tuinen worden ontmoetingsplaatsen voor Rodenaren, buren, … en willen mensen aanzetten tot het zorg dragen voor hun omgeving en zich hiervoor inzetten.
Minder klimaatverandering, minder overstromingen en minder afval in de natuur.
Meer groen, meer aanplantingen, meer biodiversiteit
Zorg dragen voor onze omgeving en bijdragen tot de wereld van morgen en onze kinderen een mooie en zinvolle erfenis nalaten.

 

Un groupe de citoyens de Rhôde-Saint-Genèse qui souhaite planter arbres, arbustes et autres plantes dans notre commune pour contribuer à la biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique, augmenter notre autonomie alimentaire, expérimenter et créer des liens entre nous.

Franstalig, Nederlandstalig, Engelstalig, … jong en minder jong, wij spreken dezelfde taal, deze van de bio-diversiteit.

Nous avons démarré notre premier projet au Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32B sur un terrain de ANB (Agentschap Natuur & Bos) en octobre 2020, où nous espérons planter une cinquantaine d’arbres et créer des buttes en permaculture pour accueillir des plantes vivaces.

Meestal zijn we zaterdag van 10 tot 12 uur aan het werk. Kom gerust langs!
Habituellement, nous travaillons de 10 h à 12h le samedi. N’hésitez pas à venir !

Voor meer info :