De transitie

De Transitie is een proces dat geleid wordt door burgers die besloten hebben actie te ondernemen om hun leefomgeving veerkrachtiger, duurzamer en aangenamer te maken.

Transitie-initiatieven hebben tot doel de burgers samen te brengen en concrete, creatieve en vriendelijke acties te ontwikkelen om de huidige uitdagingen van onze steden en onze planeet op een positieve manier aan te pakken. De Global Transition Movement is geboren in september 2006 in het Verenigd Koninkrijk, onder leiding van Rob Hopkins, in het Engelse stadje Totnes.

Er zijn meer dan 4000 transitie-initiatieven in de wereld en dit in zeer verschillende contexten: in Australische steden en Portugese dorpen, in favela's in Brazilië en plattelandsgemeenschappen in Slovenië, evenals in stedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk en eilanden aan de Canadese kust. Naast deze initiatieven, die geregistreerd zijn op de website van het Transition International Network, zijn er nog vele andere die zich niet hebben geregistreerd vanwege taalbarrières of problemen bij de toegang tot het internet. Maar ze zijn zeer aanwezig.

In een transitie-initiatief gaan burgers samenwerken en bundelen ze hun krachten, creativiteit en energie om concrete acties en projecten te lanceren die een positieve verandering in hun leefomgeving teweegbrengen. Eerst worden de groepen geïnformeerd en leren ze elkaar kennen, daarna worden er snel concrete projecten georganiseerd rond thema's als energie, huisvesting, voedsel, transport, cultuur, welzijn, onderwijs, enz. We hebben als doel de manier waarop we in de maatschappij leven opnieuw uit te vinden en vorm te geven.... zonder te wachten tot het initiatief van bovenaf komt! Iedere burger kan besluiten om een actie of project op te starten en iedere burger wordt uitgenodigd om deel te nemen.

Hoe zit het met de Transitie in België?

De transitie-beweging heeft zich reeds goed genesteld in België. Er zijn initiatieven in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Op de website van Transitie Vlaanderen vindt u meer informatie over initiatieven die zich organiseren rond het overgangsmodel in Vlaanderen. Meer informatie over initiatieven in Brussel en Wallonië vindt u op de website van Reseau Transition.